Nr. 02/11.09.2022

Convocare

Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Religioase “Centrul Creştin Speranţa Vietii România”, d-nul Chis Lucian, convoacă Adunarea Generală a asociatilor, la data de Duminica 16.10.2022, ora 11.30 la sediul Asociatiei din Targoviste, strada Calea Bucuresti, nr. 29, Judet Dambovita.

Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi:

  1. Donarea imobilului din Strada Calea Bucuresti, Nr. 29, Targoviste, Dambovita, catre Asociatia „Sensul Vietii” cu sediul in cu sediul in Targoviste, Str. Calea Bucuresti, Nr. 29, Et.2, Jud. Dambovita
  2. Delegarea unei persoane care sa reprezinte Asociatia inaintea factorilor legali cu privire la toate horararile ce vor fi luate de catre Adunarea membrilor Asociatiei.
  3.  Diverse

Va multumesc!

Presedinte

Chiș Lucian

11.09.2022