Convocare – 01 Octombire 2014

CONVOCARE

Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Religioase „Centrul Creştin Speranţa Vietii România”, d-nul Tãrnaveschi Petruţ Mihail, în baza art.12 din Statutul Asociaţiei, convoacă Adunarea Generală a asociatilor, la data de 12.10.2014, ora 18.00 la sediul Asociaţiei din Târgovişte, str. Poet Gr. Alexandrescu nr.23, judeţ Dâmboviţa, cu următoarea ordine de zi:

 1. Analizarea cererii d-lui Cucu Florin Gabriel, de retragere din Consiliul Director al Asociaţiei;
 2. Prelungirea pentru o perioadă de 4 (patru) ani
  • a mandatului Preşedintelui Consiliului Director — d-nul Târnaveschi Petruţ Mihail,
  • a mandatului membrei Consiliului Director — d-na Târnaveschi Eliza,
  • a mandatului membrului Consiliului Director -d-nul Cîrstea Nicolae,
  • a mandatului membrei Consiliului Director –d-na Nica Mirela Nicoleta;
 3. Alegerea vicepresedintelui Consiliului Director şi a Secretarului General al Consiliului Director;
 4. Aprobarea modificării si actualízării Statutului Asociaţiei;
 5. Diverse.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. tel: 0245214410

Link document oficial

Translate »